Personvernpolicy

Din tryggleik 


Materialet blir lagra tørt, lysfritt og brannsikkert. Filmar og lysbilde som vert digitalisert, blir levert på usb – minne, eller ekstern harddisk. DVD/Blue-ray etter avtale.


Teieplikt er det viktigaste. Kunden kan vere trygg på at private filmopptak framleis er private. Opphavsretten til materialet tilhøyrer opphavspersonen eller arvingane deira.


Vil med dette ønskje deg velkomen som kunde, og vonar at dette kan hjelpe deg til ta vare på fortida for framtida.


Steinar Hilde

Dagleg leiar