Lokalhistorisk film

Filmproduksjon

Filmdigitalisering AS har spesialisert seg på lokalhistorisk filmproduksjon til firma, organisasjonar og heile bygdelag.


Innsamla materiell blir digitalisert, klargjort for redigering, og satt saman til film. Vi har utstyr til nye opptak frå notida, som eksempelvis kan brukast i starten og slutten på historiefilmen.


Lokalhistoriske filmar fenger publikumet som bur i lokalsamfunnet, og er svært populære. Lag og organisasjonar kan fortelje sin historie til framtidige leiarar og medlemmar, og bruke slik film til presentasjonar av sine fanesaker og ved større jubileum. 


Lokalhistorisk film til firma, kan brukast både til reklame og andre presentasjonar av firmaet. 


image14

Video

Filmdigitalisering AS

Vår rigg til framsyning av film.

Video

Om produksjon av lokalhistorisk film

Video

Ein av våre produksjonar er "Fjordhesten - historia i film"

Denne filmen og dei andre produksjonane våre kan visast etter avtale.

©

Filmdigitalisering AS

Video

Presentasjonsfilm Innvik AS

Video

Digitalisert 16mm film