Format

image3

PAL

8mm (Smalfilm) med og uten lyd

Digitaliseres til full HD

  • Super 8
  • Regulær 8


9,5mm med og uten lyd

Digitaliseres til full HD


16mm med og uten lyd

Digitaliseres til full HD

  • Standard 16mm
  • Super 16mm
  • Ultra 16mm

image4

Videokassetter

• Video 2000 (Phillips)

• Betamax (Sony HF 950 Super Beta Hi-Fi Stereo + Sony SL-F1E)

• VHS (Panasonic 6500)

• VHS-SUPER (Panasonic 7500 + 7650)

• VCR NORMAL (N-1502, N-1512)

• VCR LP (N-1700)

• U-MATIC SP (Sony BVU-950P) 

• U-MATIC SP (Sony PVW-2800P) 

• BETACAM SP 

• Digital BETACAM 


Videokamerakassetter

• VHS/C

• H8/HI8

• DV

• MiniDV

• MiniDV Long Play DVC-ME

• HDV (Mini DV kasetter i HD format)

• Sanyo VT20C

• Micro MV


NTSC

• H8/HI8 NTSC

• VHS NTSC

image5

Lyd til USB minne eller ekstern harddisk

• Spolebånd

• Lydkassetter

• Mini Disk

• DAT

• Singel

• LP

• CD


image6

Dei gamle filmane.....

Tida er komen for ein "bergingsaksjon".

Bilda og lydopptaka tek etter kvart til å bli ubrukelege for deg og komande generasjonar.  


Digitalt lagra opplysningar har den fordelen at signala ikkje vert svekka over tid. I tillegg kan lyd og bilde kopierast frå eitt digitalt medium til eit anna utan at kvaliteten vert svekka.

Kontakt oss

Steinar Hilde

Filmdigitalisering AS

6793 Innvik

Tlf. 900 51 260