Format

image30

PAL

8mm (Smalfilm) med og uten lyd

Digitaliseres til full HD

  • Super 8
  • Regulær 8


9,5mm med og uten lyd

Digitaliseres til full HD


16mm med og uten lyd

Digitaliseres til full HD

  • Standard 16mm
  • Super 16mm
  • Ultra 16mm

image31

Videokassetter

• Video 2000 (Phillips)

• Betamax (Sony HF 950 Super Beta Hi-Fi Stereo + Sony SL-F1E)

• VHS (Panasonic 6500)

• VHS-SUPER (Panasonic 7500 + 7650)

• VCR NORMAL (N-1502, N-1512)

• VCR LP (N-1700)

• U-MATIC SP (Sony BVU-950P) 

• U-MATIC SP (Sony PVW-2800P) 

• BETACAM SP 

• Digital BETACAM 


Videokamerakassetter

• VHS/C

• H8/HI8

• DV

• MiniDV

• MiniDV Long Play DVC-ME

• HDV (Mini DV kasetter i HD format)

• Sanyo VT20C

• Micro MV


NTSC

• H8/HI8 NTSC

• VHS NTSC

image32

Lyd til USB minne eller ekstern harddisk

• Spolebånd

• Lydkassetter

• Mini Disk

• DAT

• Singel

• LP

• CD


image33

Dei gamle filmane.....

Tida er komen for ein "bergingsaksjon".

Bilda og lydopptaka tek etter kvart til å bli ubrukelege for deg og komande generasjonar.  


Digitalt lagra opplysningar har den fordelen at signala ikkje vert svekka over tid. I tillegg kan lyd og bilde kopierast frå eitt digitalt medium til eit anna utan at kvaliteten vert svekka.

Kontakt oss

Steinar Hilde

Filmdigitalisering AS

Kyrkjevegen 25 6793 Innvik

Tlf. 900 51 260