Dei gamle filmane, bilda og lydopptaka tek etter kvart til å bli ubrukelege for deg og komande generasjonar.

Det er to grunner til dette

  1. Det fysiske materialet som ber informasjonen, vert brote ned.
  2. Avspeling vert etter kvart umogeleg. Gamle maskiner som 8 mm, framvisarar, video og avspelingskamera sluttar å verke.

Tenk over om du eller nokon i familien har gamle minne liggande i huset. Om så er, er tida overmogen for ein "bergingsaksjon".

facebook Facebook

pdf Brosjyre Filmdigitalisering

 

Prisar


Prisar lysbilde (24 x 36 mm) i råme og universal-magasin:

1 - 1000 stk. kr. 10,00
1001 - 2500 stk. stk. kr. 8,00
Over 2500 stk. be om pristilbud.
Lysbilde som ikkje står i magasin kr. 12,00

Alle prisane er inkl. mva.

Vi digitalisere lysbilde i magasin av typen Compact, CS, Paximat, LKM og Universal magasin som er det mest brukte her i landet. Vi digitalisera ikkje lysbilde i karusellmagasin.

Priser lyd:

Det er mange variabler knyttet til prising av lyd. Ta kontakt for prisberegning.

Priser på rensing av 8 og 16mm film::

Vi kan tilby ekstra rens av spolefilm, 8 og 16mm. (Fleire opplysningar om rens av film under «Annan informasjon» under menyvalg «Format») Pris på rensing av 8 og 16mm: Kr. 1,25 / meter film inkl. MVA. Denne prisen kjem i tillegg til pris på digitalisering, som du finn i priskalkulatoren under.

Priskalkulator film:

Med hjelp av priskalkulatoren kan du enkelt finne pris på ditt film-digitaliseringsprosjekt. Vi må gjere merksam på at innlevert materiale krever spesialhandtering. Til dømes om filmane er skada. Før vi startar arbeidet med digitalisering kan du på førehand få eit pristilbud på prosjektet. Priskalkulatoren innheld dei mest vanlege formata.

Om du ikkje finn din type kassett på priskalkulatoren, kontakt oss: steinar@filmdigitalisering.no eller på tlf.: 900 51 260.

Vi gir deg kvantumsrabatt!
25 til 50 kassetter: Rabatt pr. kassett kr. 25,-
Over 50 kassetter: Rabatt pr. kassett kr. 50,-


Alle prisane er inkl. mva.

Vennligst vent...

Filmkategori

Format

Lengde

AntallFormat Lengde Pris Total
Ingen formater er lagt til i utregningen...
Subtotal: 0,00
Lagringsmedium
50,00
Total: 50,00
 
Annan informasjon

Ved digitaliseringsarbeid på 8mm film, gjelder prisen kun heile og uskada filmruller. Om filmen er falma grunna lys blir den og lys etter digitalisering.

Leveringsavtale

Filmdigitalisering AS forpliktar seg til behandle materialet forsiktig. Tilsendt materiale blir oppbevart i safe. Utover dette kan vi ikkje ta ansvar for originalmaterial. Kunden er sjølv ansvarlig for forsikring på filmar og bilde.

Filmdigitalisering AS tar kontakt når oppdraget er ferdig, og informerar om sendingsnummer på pakken.

Leveringstiden avtalast.Ta gjerne kontakt undervegs. Dersom pakken ikkje blir henta på posten, blir kunden belasta for ekstra porto og gebyr.

Filmdigitalisering AS har sjølvpålagd taushetsplikt, og behandlar materialet konfidensielt.

Kunden har opphavsretten på alt innsendt matriell, og prosjekta blir sletta etter at kunden har bekrefta at det ferdige produktet er motteke.

Returpakken returnerast i postoppkrav. Klage på utført jobb må vere skriftlig, og i løpet av 8 dager.

Vi anbefaler alle våre kunder å bruke smartpost.

For meir informasjon om smartpost, sjå posten.no.

 
tv

Historiene og minna vert ført vidare. Dette er utruleg viktig, og er med på å gjere livet rikare for komande generasjonar..

Digitalisering
Er ein prosess der analoge signal vert konverterte til digitale signal.

Digitalt lagra opplysningar har den fordelen at signala ikkje vert svekka over tid, samt at lyd og bilde kan kopierast frå eitt Digitalalt medium til eit anna utan at kvaliteten vert svekka.

Dersom ein med mellomrom, for eksempel kvart 10. år kopierer informasjon til nyare medier, vil filmen/lyden i prinsippet bevares for all ettertid.