Dei gamle filmane, bilda og lydopptaka tek etter kvart til å bli ubrukelege for deg og komande generasjonar.

Det er to grunner til dette

  1. Det fysiske materialet som ber informasjonen, vert brote ned.
  2. Avspeling vert etter kvart umogeleg. Gamle maskiner som 8 mm, framvisarar, video og avspelingskamera sluttar å verke.

Tenk over om du eller nokon i familien har gamle minne liggande i huset. Om så er, er tida overmogen for ein "bergingsaksjon".

facebook Facebook

pdf Brosjyre Filmdigitalisering

 

Nyhende


Reportasje om Filmdigitalisering i avisa Fjordingen. 01.02.2019
pdf Fjordingen

Ny skanner på plass i vårt studio. 17.01.19

16mm skanner

Skanneren er produsert og levert av MWA i Tyskland som er eit av få firma som bygger og leverar dette profesjonelle utstyret. Produsenten er heilt i toppsjiktet i verden og leverar høg kvalitet på alle plan. Med slike maskiner i arbeid er Filmdigitalisering AS blant dei fremste i landet på å digitalisere spole film..

Taiwansk TV på besøk hos Filmdigitalisering. 26.11.17
Link til: 客家電視 HakkaTV
Innslaget om Filmdigitalisering starter 27.50 ut i filmen.

Firdaposten: "Rekordmange ville sjå Florø i gamle dagar"
Link til Firdaposten 03.02.2017
Filmdigitalisering AS har digitalisert filmane for Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Vi har gjenoppteke digitalisering av lysbilde 26.01.2017

16mm skanner

Har også investert i nytt utstyr for digitalisering av lysbilde. Vi digitaliserer magasin av typene Compact, CS, Paximat, LKM og Universal magasin som er det mest brukte her i landet. Vi digitalisera ikkje lysbilde i karusellmagasin.

Avdelingskontor etablert på Austlandet 06.03.2016
Filmdigitalisering AS har etablert eit avdelingskontor på Austlandet. Nærmare bestemt i Ås i Akershus fylke. Avdelinga er leia av Rolf Otto Østenstad, som har lang erfaring med analog og digital teknologi.

Lokal tilknytning til kundane gjer fleire fordelar. Om du vil, kan vi kome til deg for å gjere vurderingar av kva du er best tjent med angåande formata du vil digitalisere. Vi kan og bistå med veiledning ang. redigering av digitaliserte filmar og lysbilde. Personleg rådgjeving er god kundebehandling.

Fra fruktdyrking til filmdigitalisering 20.08.2015
http://barhaugen.no/blogg/fra-fruktdyrking-til-filmdigitalisering/

NRK Distriktsprogram - God ettermiddag Sogn og Fjordane 14.01.2015
http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-sogn-og-fjordane/DKSF02001015/14-01-2015#t=2h27m31s
Trykk på VIS MER, nede på lista fin du nr. 18 Filmdigitalisering Innvik 1 og nr. 22 Filmdigitalisering Innvik 2.


Ordførar Sven Flo i Stryn kommune åpna dei nye lokala til Filmdigitalisering AS
16mm skanner

Ordføraren åpna det heile, ved å klippe av ein 16mm film. .

Fjordingen dekket begivenheten 09.12.2013
http://www.fjordingen.no/nyhende/article8776373.ece

Volvo Duett 1961 er vår "nye" firma/messebil
16mm skanner

Filmdigitalisering AS kjøpte i juni 2012 ein orginal Volvo Duett 1961 modell til firmabil. Dette er en tidsriktig bil for vårt firma. Bilen innheld eit lite museum med videoutstyr, og blir brukt som stand på ulike tilstelninger/messer. .

Vi har den siste tida hatt gleda av mykje medieoppmerksomheit.

Du kan sjå og høyre ved å klikke på linkane nedanfor:

REGIONSAVISA, side 2.
http://issuu.com/informmedia/docs/fm082012?mode=window&viewMode=singlePage/

FYLKESMAGASINET I SOGN OG FJORDANE, side 74, 75 og 76.
http://issuu.com/informmedia/docs/fm082012?mode=window&viewMode=singlePage/

VESTLANDSREVYEN 11.05.2012
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/305706/

NORGE RUNDT 11.05.2012
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/305715/

FJORDINGEN
http://www.fjordingen.no/nyhende/article425947.ece

NRK SOGN OG FJORDANE NETT
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjo...

Ein ny viktig annskaffelse er denne 16mm skanneren:
16mm skanner
Den gir oss mulighet til å digitalisere 16mm filmar i HD-kvalitet på samme måte som vi har for 8mm filmar.

 
NRK på besøk
NRK bilde 1
NRK bilde 2
NRK bilde 3
 
tv

Historiene og minna vert ført vidare. Dette er utruleg viktig, og er med på å gjere livet rikare for komande generasjonar..

Digitalisering
Er ein prosess der analoge signal vert konverterte til digitale signal.

Digitalt lagra opplysningar har den fordelen at signala ikkje vert svekka over tid, samt at lyd og bilde kan kopierast frå eitt Digitalalt medium til eit anna utan at kvaliteten vert svekka.

Dersom ein med mellomrom, for eksempel kvart 10. år kopierer informasjon til nyare medier, vil filmen/lyden i prinsippet bevares for all ettertid.