De gamle filmene, bildene og lydopptakene blir etter hvert ubrukelige for deg og kommende generasjoner.

Det er to grunner til dette

  1. Det fysiske materialet som bærer informasjonen, blir brutt ned.
  2. Avspeling blir etter hvert umulig. Gamle maskiner som 8 mm, framvisere, video og avspelingskameraer slutter å virke.

Tenk over om du eller noen i familien har gamle minner liggende i huset. I så fall er tiden overmoden for en "bergingsaksjon".

facebook Facebook

pdf Brosjyre Filmdigitalisering

 

Filmklipp

Eksempel på digitalisering av 16mm frå 1952.Besøk av Norge rundt hos Filmdigitalisering. Vist på NRK 11.05.2012Bruk av bilder og digitalisert 8 og 16mm film i historiefilm.Eksempelfilm


Filmdigitalisering AS produserer historiefilm til bedrifter, lag, organisasjoner og privat kunder. Her er et kort eksempel på hjelpemiddel vi bruker. På denne eksempelfilmen er det brukt drone og Sony ex1 kamera.

 
tv

Historiene og minnene blir ført videre. Dette er utrolig viktig, og er med på å gjøre livet rikere for kommende generasjoner..

Digitalisering
Er en prosess der analoge signaler blir konverterte til digitale signaler.

Digitalt lagrede opplysningar har den fordelen at signalene ikke blir svekket over tid, samt at lyd og bilde kan kopieres fra et digitalalt medium til et annet utan at kvaliteten blir svekket.

Dersom en kopierer informasjon til nyere medier, vil filmen/lyden i prinsippet bevares for all ettertid.