Dei gamle filmane, bilda og lydopptaka tek etter kvart til å bli ubrukelege for deg og komande generasjonar.

Det er to grunner til dette

 1. Det fysiske materialet som ber informasjonen, vert brote ned.
 2. Avspeling vert etter kvart umogeleg. Gamle maskiner som 8 mm, framvisarar, video og avspelingskamera sluttar å verke.

Tenk over om du eller nokon i familien har gamle minne liggande i huset. Om så er, er tida overmogen for ein "bergingsaksjon".

facebook Facebook

pdf Brosjyre Filmdigitalisering

 

Format


PAL

8mm (Smalfilm) med og uten lyd
Digitaliseres til full HD

 • Super 8
 • Regulær 8

9,5mm med og uten lyd
Digitaliseres til full HD

16mm med og uten lyd
Digitaliseres til full HD

 • Standard 16mm
 • Super 16mm
 • Ultra 16mm

Videokassetter

 • Video 2000 (Phillips)
 • Betamax (Sony HF 950 Super Beta Hi-Fi Stereo + Sony SL-F1E)
 • VHS (Panasonic 6500)
 • VHS-SUPER (Panasonic 7500 + 7650)
 • VCR NORMAL (N-1502, N-1512)
 • VCR LP (N-1700)
 • U-MATIC SP (Sony BVU-950P)
 • U-MATIC SP (Sony PVW-2800P)
 • BETACAM SP
 • Digital BETACAM

Videokamerakassetter

 • VHS/C
 • H8/HI8
 • DV
 • MiniDV
 • MiniDV Long Play DVC-ME
 • HDV (Mini DV kasetter i HD format)
 • Sanyo VT20C
 • Micro MV

NTSC

 • H8/HI8 NTSC
 • VHS NTSC

Lyd til USB minne eller ekstern harddisk

 • Spolebånd
 • Lydkassetter
 • Mini Disk
 • DAT
 • Singel
 • LP
 • CD

Valg av lagringsmedium for film:

For å få best mulig kvalitet (minst mulig komprimering) anbefaler vi ekstern harddisk. Film treng også stor lagringskapasitet. Det er ekstern harddisk som oppfyller best desse krava. Velger du andre lagringstypar som DVD, Blu-ray, USB minne eller en kombinasjon, leverar vi det. Informasjon om priser finn du her.

 
Annan informasjon

Ved digitaliseringsarbeid på 8mm film, gjelder prisen kun heile og uskada filmruller. Om filmen er falma grunna lys blir den og lys etter digitalisering.

Vi kan tilby ekstra rens av 8 og 16mm spolefilm. Rens blir utført i spesialmaskiner, som fjernar støvpartiklar og anna smuss ved hjelp av fiberstoff påført spesial renseveske for film. Renseveske er av typen Filmrenew, som er tilpassa spolefilm, og fungerar veldig godt for fjerning av smuss på film. Rens kostar kr. 1,25 pr. meter rensa film, inkl. MVA.

Under skanning blir det brukt skånsomt lufttrykk på filmen.

Leveringsavtale

Filmdigitalisering AS forpliktar seg til behandle materialet forsiktig. Tilsendt materiale blir oppbevart i safe. Utover dette kan vi ikkje ta ansvar for originalmaterial. Kunden er sjølv ansvarlig for forsikring av filmar og bilde.

Leveringstiden avtalast.Ta gjerne kontakt undervegs. Dersom pakken ikkje blir henta på posten, blir kunden belasta for ekstra porto og gebyr

Filmdigitalisering AS har sjølvpålagd taushetsplikt, og behandlar materialet konfidensielt..

Kunden har opphavsretten på alt innsendt matriell, og prosjekta blir sletta etter at kunden har bekrefta at det ferdige produktet er motteke.

Returpakken returnerast i postoppkrav. Klage på utført jobb må vere skriftlig, og i løpet av 8 dager.

Vi anbefaler alle våre kunder å bruke Norgespakke.

For meir informasjon: posten.no.

 
tv

Historiene og minna vert ført vidare. Dette er utruleg viktig, og er med på å gjere livet rikare for komande generasjonar..

Digitalisering
Er ein prosess der analoge signal vert konverterte til digitale signal.

Digitalt lagra opplysningar har den fordelen at signala ikkje vert svekka over tid, samt at lyd og bilde kan kopierast frå eitt Digitalalt medium til eit anna utan at kvaliteten vert svekka.

Dersom ein med mellomrom, for eksempel kvart 10. år kopierer informasjon til nyare medier, vil filmen/lyden i prinsippet bevares for all ettertid.