Dei gamle filmane, bilda og lydopptaka tek etter kvart til å bli ubrukelege for deg og komande generasjonar.

Det er to grunner til dette

  1. Det fysiske materialet som ber informasjonen, vert brote ned.
  2. Avspeling vert etter kvart umogeleg. Gamle maskiner som 8 mm, framvisarar, video og avspelingskamera sluttar å verke.

Tenk over om du eller nokon i familien har gamle minne liggande i huset. Om så er, er tida overmogen for ein "bergingsaksjon".

facebook Facebook

pdf Brosjyre Filmdigitalisering

 

Ta kontakt


Filmdigitalisering AS
Steinar Hilde
6793 Innvik
e-post: steinar@filmdigitalisering.no
www.filmdigitalisering.no
Telefon: 900 51 260


Vis større kart

Filmdigitalisering AS
Avdeling Østlandet
Rolf Otto Østenstad
Gamleveien 15B
1430 Ås
e-post: rolf.otto@filmdigitalisering.no
www.filmdigitalisering.no
Telefon: 41 414 955 
Innvik og regionen rundt

Fjordbygda Innvik ligg 3,5 mil frå kommunesenteret Stryn. Bygda har eit godt klima, med høg middeltemperatur og relativt lite nedbør gjennom året.

Det har budd menneske i Innvik i mange tusen år. Gardsnamn, gravfunn og andre fortidsminne fortel oss at alt i yngre steinalder levde folk i bygdene her.

innvik

Om du tar turen til Stryn kommune, kan du oppleve storslagen natur, med høge fjell,breer og Nordfjorden som bukter seg over 110 km. innover frå havet. Her kan du om sommaren oppleve å stå på ski, og bade i fjorden samme dagen.

Innvik og Stryn har eit godt designermiljø, med bedrifter som Moods of Norway, Skogstad og Ricco vero i spissen. God grundervirksomhet , med nyetableringar, fører til god vekst og stabile arbeidsplasser.

Filmdigitalisering AS har sin verksemd i Innvik i Stryn Kommune. Datateknologi er levert av Vnett AS i Ås.

 
tv

Historiene og minna vert ført vidare. Dette er utruleg viktig, og er med på å gjere livet rikare for komande generasjonar..

Digitalisering
Er ein prosess der analoge signal vert konverterte til digitale signal.

Digitalt lagra opplysningar har den fordelen at signala ikkje vert svekka over tid, samt at lyd og bilde kan kopierast frå eitt Digitalalt medium til eit anna utan at kvaliteten vert svekka.

Dersom ein med mellomrom, for eksempel kvart 10. år kopierer informasjon til nyare medier, vil filmen/lyden i prinsippet bevares for all ettertid.